Galeria

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„PRACA DLA WYBRANYCH? DZISIEJSZE REALIA RYNKU PRACY”, 15-16 maja 2014 r.

V Kongres Młodej Socjologii

W maju 2014 r. odbył się V Kongres Młodej Socjologii, ogólnopolska impreza naukowa skierowana do wszystkich studentów i studentek, którzy zajmują się tematyką socjologiczną bądź pozostają jej bliscy. KMS odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Mieliśmy okazję posłuchać ciekawych referatów, podyskutować, poznać środowiska akademickie innych uczelni i nawiązać nowe znajomości.

Wśród członków KNSS UKSW swoje referaty wygłosiły Katarzyna Dinst oraz Magda Laskowska.

Europejska Noc Muzeów 2013

W maju 2013 r. wzięliśmy udział w projekcie badawczym „Europejska Noc Muzeów 2013”. Projekt koordynowany był przez Zespół Badawczy Polskiego Pomiaru Postawa i Wartości, pod kierownictwem dyrektora Instytutu Socjologii UKSW – ks. prof. dra hab. Sławomira H. Zaręby.

Dla niektórych z nas była to pierwsza praktyka w roli ankietera czy koordynatora grupy. Jednak nie tylko praktyka socjologiczna, również niezapomniana noc, w trakcie której mieliśmy możliwość wspólnie pracować, poznawać nowych ludzi i rozmawiać na tematy bliskie kulturze. W trakcie przeprowadzania badania pytaliśmy m.in. o to skąd respondenci czerpią motywację do uczestnicwa w ENM (40% kierowało się własnymi zainteresowaniami, 13,5 % opinią znajomych, a 11,1% wskazywało na możliwość bezpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej). Wśród uczestników Nocy Muzeów dominowały kobiety (57,5%) do 42,5% frakcji mężczyzn.

Więcej informacji na stronie PPPiW : http://www.pppiw.uksw.edu.pl/badania_2013_1.html

Instytut Socjologii UKSW