OLYMPUS DIGITAL CAMERA

lic. Bartosz H. Olszewski (UKSW) – Diagnoza polskiego systemu wspierania aktywności zawodowej osób prawnie niepełnosprawnych przez podmioty gospodarki narodowej sektora finansów publicznych na terenie m.st. Warszawy