Ogólnopolski Konkurs Fotografii Socjologicznej „Konflikt w kadrze”

Jeśli interesujesz się fotografią, lubisz obserwować otaczającą Cię
rzeczywistość i środowisko społeczne,
zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez
Koło Naukowe Studentów Socjologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

konkurs mały plik

Celem konkursu jest przede wszystkim promocja uzdolnionych studentów, a także zebranie i zaprezentowanie interesujących prac ukazujących socjologiczną wrażliwość autorów.

Prace powinny nawiązywać do szeroko pojętej tematyki konfliktu społecznego, który może zostać uchwycony np. w interakcjach międzyludzkich, symbolach czy organizacji przestrzeni. Zgodnie z metodologią socjologii wizualnej możliwe jest zestawienie kilku zdjęć w ramach jednej pracy. Prosimy o opatrzenie jej tytułem i alternatywnie – komentarzem. Przyjmujemy tylko zdjęcia autorskie.

Konkurs fotograficzny Konflikt w kadrze jest wydarzeniem towarzyszącym Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Konflikty w XXI wieku. W trakcie konferencji odbędzie się rozdanie nagród oraz wystawa wybranych prac.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu fotograficznego Konflikt w kadrze